Projekty i inwestycje

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Gmina Nielisz przystąpiła do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””  

 

Projekt jest finansow...

Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski

Budowa drogi gminnej nr 110168L oraz 116197L w miejscowości Ruskie Piaski

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 1.928.000,00 Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.889.440,00

 

Zakres inwestycji obejmuje:

  1. Budowę drogi gminnej nr 110168L na odcinku ok. 7...

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nielisz

Projekt realizowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

 

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 6.000.000,00 Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.400.000,...

Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia

Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Staw Noakowski, Staw Ujazdowski oraz Staw Ujazdowski Kolonia

Projekt realizowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 4.800.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.560.000,00

...
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zarudziu

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zarudziu

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w...

Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz

Odnawialne źródła energii w Gminie Nielisz

W dniu 29.09.2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku naturalnemu, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Pr...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Gmina Nielisz przystąpiła do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””  

 

Projekt jest finansow...

Przebudowa drogi gminnej nr 116192L od km 0+000 do km 0+761,18 w miejscowości Ruskie Piaski

Przebudowa drogi gminnej nr 116192L od km 0+000 do km 0+761,18 w miejscowości Ruskie Piaski

Gmina Nielisz otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116192L od km 0+000 do km...

Przebudowa drogi gminnej nr 110168 od km 0+000 do km 0+981 w miejscowości Ruskie Piaski

Przebudowa drogi gminnej nr 110168 od km 0+000 do km 0+981 w miejscowości Ruskie Piaski

Gmina Nielisz otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110168 od km 0+000 do km ...

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Gmina Nielisz przystąpiła do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””  

 

Projekt jest finansow...

Utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Centrum opiekuńczo-mieszkalne w miejscowości Ujazdów

Utworzenie ośrodka wsparcia pod nazwą Centrum opiekuńczo-mieszkalne w miejscowości Ujazdów

           W Ujazdowie, w miejscu gdzie kiedyś miała być wybudowana szkoła powstanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne! Na ten cel zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 2 374 514,88 zł. Dofinanso...

Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą w miejscowości Staw Noakowski

Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą w miejscowości Staw Noakowski

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie p...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nielisz”

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nielisz”

Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 24.10.2019 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa L...

„Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim”

„Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim”

Dnia 27 września 2019 r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Adam Wal Wójt Gminy Nielisz oraz Skarbnik Gminy Alicja Kozak-Krzyżanowska, podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja d...

Sieć wodociągowa w Ruskich Piaskach

Sieć wodociągowa w Ruskich Piaskach

Trwa budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruskie Piaski. Prace nad ok. 2 kilometrowym odcinkiem wodociągu wykonuje niezastąpiona ekipa Samorządowego Zakładu Budżetowego. Dzięki sprawnej organiz...

Wykonanie infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika wodnego Nielisz

Wykonanie infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika wodnego Nielisz

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna

Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki

 

Koszt całkowi...

Budowa siłowni zewnętrznej w Gminie Nielisz

Budowa siłowni zewnętrznej w Gminie Nielisz

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie ...

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ruskich Piaskach

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ruskich Piaskach

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie ...

Budowa altan w miejscowości Nielisz

Budowa altan w miejscowości Nielisz

Projekt zrealizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie ...

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Krzak”

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Krzak”

Projekt realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 19.07.2019r.

Wartość projektu 320 599,99 zł

Przyznane dofi...

„Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu”

„Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu”

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

 

Wartość projektu: 5 627 775,77 zł

Kw...

Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom

Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom

Projekt realizowany w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0030/16...

Rozwój kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej w Gminie Nielisz

Rozwój kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej w Gminie Nielisz

Projekt grantowy realizowany w ramach projektu „W sieci bez barier” w ramach Działania 3.1. Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 20...

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top