Czyste Powietrze

 Zmiany w programie Czyste Powietrze:

https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/od-kwietnia-2024-r-zmiany-w-programie-czyste-powietrze

 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY

PROGRAMU PRIORETYTOEWEGO,, CZYSTE POWIETRZE”

 

Szanowni Państwo !!!

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Nielisz działa ,,GminnyPunkt Konsultacyjno-Informacyjny  Priorytetowego Programu,, Czyste Powietrze”

 

Głównym celem punktu konsultacyjno-informacyjnego  jest prowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej, oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w procesie składania wniosków o podstawowy , podwyższony, i najwyższy  poziom dofinansowania w ramach Priorytetowego Programu ,, Czyste Powietrze”

Wszelkich informacji na temat   Priorytetowego Programu,, Czyste Powietrze” udzieli Państwu pracownik Gminy Nielisz Pani Gałan Bożenapokój nr. 14  tel. 84 63 127 39 wew. 34

Punkt konsultacyjno-informacyjny obsługiwany jest od poniedziałku do piątku  od godz. 7:30 do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Nieliszu.

 

Jednocześnie informujemy , że względu na duże zainteresowanie Programem ,, Czyste Powietrze”, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.


Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html/ lub http://czystepowietrze.gov.pl/

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,

– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowanie,

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:

 1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
 2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
 3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

 • aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na portalu beneficjenta oraz do złożenia wniosku),
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 • wartość dochodu/rodzaj PIT,
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania),
 • załącznik zawierający oświadczenia: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową),
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian. 

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacjahttps://https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

Kalkulator dotacjihttps://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacjihttps://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem znajduje się na stronie internetowej:  https://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

Stan realizacji PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Nielisz na dzień 30.09.2022 r. (kliknij by rozwinąć)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie -

Liczba zawartych umów o dofinansowanie -

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć -

Kwota wypłaconych dotacji - zł

Stan realizacji PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Nielisz na dzień 30.12.2022 r. (kliknij by rozwinąć)

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie -

Liczba zawartych umów o dofinansowanie -

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć -

Kwota wypłaconych dotacji - zł

Stan realizacji PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Nielisz na dzień 31.03.2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 109

Liczba zawartych umów o dofinansowanie - 89

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 63

Kwota wypłaconych dotacji - 1 192 423,38 zł

 

Stan realizacji PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Nielisz
na dzień 19.07.2023 r.

- liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie, -123
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć, -70
- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji .- 1 544 334,84

 

STAN REALIZACJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE NA TERENIE GMINY NIELISZ
NA DZIEŃ 29.09.2023 r.

LICZBA ZŁOŻONYCJH WNIOSKÓW – 140
LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ – 77
KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI – 1 821 958,18 zł.

 

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu Czyste Powietrze na terenie Gminy
Nielisz

stan na dzień 29-12-2023 r.

Liczba złożonych wniosków – 155
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 89
Kwota wypłaconych dotacji – 2 437 231,77 zł

 

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu Czyste Powietrze na terenie Gminy
Nielisz

Stan realizacji PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Nielisz na dzień 31.03.2024

- liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie, - 173
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć, - 91

- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji .- 2 691 778,07 zł

 

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu Czyste Powietrze na terenie Gminy
Nielisz

dane za okres II kwartału 2024 r. od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

Stan realizacji PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE na terenie Gminy Nielisz na dzień 30.06.2024

- liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie, - 188
- liczba zrealizowanych przedsięwzięć, - 101

- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji .- 3 253 386,23 zł

 

Od dnia 03.01.2023 r. wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Formy złożenia wniosku:

ELEKTRONICZNA - Wypełniony wniosek w GWD z dołączonymi załącznikami w formie elektronicznej (skany lub dokumenty elektronicznie), podpisany elektronicznie przez Beneficjenta lub pełnomocnika, należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie.
PAPIEROWA - Wypełniony wniosek w GWD należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie, a następnie wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem Beneficjenta lub pełnomocnika. Tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej należy złożyć do WFOŚiGW w Lublinie.

 

 Serdecznie zapraszamy do korzystania z punktu!!!

 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top