Ukształtowanie terenu

Gmina ma charakter rolniczo-leśny. Zdecydowanie dominują agrocenozy z dużym udziałem 11 użytków zielonych w dolinach rzek. Użytki rolne stanowią 72% powierzchni gminy (z tego 64,3 % grunty orne), a ekosystemy leśne zaledwie 14,9 %. Ekosystemy wodne stanowią 9,2 % powierzchni gminy, w tym wielko przestrzenny ekosystem wodny zbiornika Nielisz zajmuje 8,3 % pow. gminy.

Wśród siedlisk leśnych do najczęściej spotykanych należą: las mieszany świeży, las świeży, bór mieszany świeży, rzadziej bór świeży. Znikomą powierzchnię zajmują siedliska olsowe. Na żyznych siedliskach lasowych do najbardziej rozpowszechnionych należą drzewostany dębowe z udziałem sosny. Z zespołów borowych najbardziej rozpowszechniony jest kontynentalny bór mieszany dębowo-sosnowy, natomiast z zespołów lasowych grąd subkontynentalny.

Znaczny udział mają też zbiorowiska szuwarowe (w obrębie zbiornika Nielisz, na stawie w Ruskich Piaskach, miejscami w łożyskach rzek, nielicznych starorzeczach, torfiankach i rowach melioracyjnych) oraz zbiorowiska torfowiskowe na siedliskach bagiennych, dość często towarzyszące zbiorowiskom szuwarowym. 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top