Gmina Nielisz

Gmina Nielisz – miejsce przyjazne mieszkańcom, otwarte na turystów i inwestorów, wykorzystujące swoje walory przyrodnicze i potencjał gospodarczy oraz położenie geograficzne dla zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Ukształtowanie terenu

Gmina ma charakter rolniczo-leśny. Zdecydowanie dominują agrocenozy z dużym udziałem 11 użytków zielonych w dolinach rzek. Użytki rolne stanowią 72% powierzchni gminy (z tego 64,3 % grunty orne), a ekosystemy leśne zaledwie 14,9 %. Ekosystemy wodne stanowią 9,2 % powierzchni gminy, w tym wielko przestrzenny ekosystem wodny zbiornika Nielisz zajmuje 8,3 % pow. gminy.

Wśród siedlisk leśnych do najczęściej spotykanych należą: las mieszany świeży, las świeży, bór mieszany świeży, rzadziej bór świeży. Znikomą powierzchnię zajmują siedliska olsowe. Na żyznych siedliskach lasowych do najbardziej rozpowszechnionych należą drzewostany dębowe z udziałem sosny. Z zespołów borowych najbardziej rozpowszechniony jest kontynentalny bór mieszany dębowo-sosnowy, natomiast z zespołów lasowych grąd subkontynentalny.

Znaczny udział mają też zbiorowiska szuwarowe (w obrębie zbiornika Nielisz, na stawie w Ruskich Piaskach, miejscami w łożyskach rzek, nielicznych starorzeczach, torfiankach i rowach melioracyjnych) oraz zbiorowiska torfowiskowe na siedliskach bagiennych, dość często towarzyszące zbiorowiskom szuwarowym. 

wójt

Władze
Gminy Nielisz

Wójt Gminy Nielisz - Adam Wal

Sekretarz Gminy - Piotr Pyś

Skarbnik - Alicja Kozak Krzyżanowska

Przewodniczący rady gminy Nielisz

Hubert Zajączkowski

Więcej o władzach

Radni Gminy Nielisz - Kadencja 2024 - 2029

Przewodniczący Rady Gminy - Hubert Zajączkowski

Gruszka Mała Druga - Chmiel Wiesław
Krzak - Dworzycki Bogusław
Nawóz - Socha Ewa
Nielisz - Zajączkowski Hubert
Nielisz - Pastuszak Jerzy Stanisław
Ruskie Piaski - Goździuk Mieczysław
Staw Noakowski - Kowalczyk Tomasz
Staw Ujazdowski - Cichosz Kamil
Średnie Duże - Smyk Andrzej
Ujazdów - Hajduk Krystyna
Wólka Nieliska - Winiarczyk Mirosław
Wólka Złojecka - Walczak Andrzej
Zarudzie - Komajda Krzysztof
Złojec - Jakubczak Dariusz
Złojec - Chrzan Katarzyna

Więcej o radnych

Położenie

Gmina Nielisz to malowniczy zakątek na Lubelszczyźnie, położony w północno-zachodniej części Kotliny Zamojskiej. Na terenie gminy znajduje się zalew wybudowany na dwóch rzekach: Wieprz i Por. Zbiornik posiada powierzchnię około 950 ha, pojemność około 19 mln m³ oraz długość brzegową wynoszącą 30 km.

Administracyjnie gmina Nielisz należy do województwa lubelskiego oraz powiatu zamojskiego. Nielisz położony jest w odległości: 20 km od miasta Zamościa, siedziby powiatu i 80 km od Lublina, siedziby województwa. Wśród gmin powiatu zamojskiego, gmina Nielisz jest dziewiątą pod względem powierzchni, która wynosi 113 km² (11 316 ha). Gminę Nielisz tworzy 22 miejscowości o łącznej liczbie 5769 mieszkańców. Największą miejscowością pod względem liczby ludności jest Nielisz, główny ośrodek gminy – siedziba władz gminnych.

Od roku 2006 wójtem gminy Nielisz jest  Adam Wal. Choć gmina nie leży przy głównych kołowych szlakach komunikacyjnych, to od ruchliwej drogi Nr 17, łączącej Warszawę z Zamościem, dzieli ją zaledwie kilkanaście kilometrów. W miejscowości Ruskie Piaski znajduje się stacja kolejowa na linii relacji Rejowiec–Bełżec.

Powiększyć mapę
strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top