DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność Cyfrowa

Data publikacji strony internetowej: 15.11.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.03.2022.

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.09.2020.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 23.03.2022

Strona internetowa www.nielisz.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność informacyjno- komunikacyjna

W  Gminie Nielisz od 1 kwietnia osoba niesłysząca może skorzystać  z usługi wideo tłumacza za pomocą aplikacji.

W Gminie Nielisz osoby słabosłyszące mogą skorzystać z systemu Pętli Indukcyjnej

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku Urzędu Gminy prowadzi zjazd  z drogi powiatowej nr 3203L. Wejście do budynku usytuowane jest od podwórza. Urząd Gminy mieści się na I piętrze,  do którego prowadzą schody nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością,  przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety znajdujące się w budynku  Urzędu Gminy nie są przystosowane  dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem  asystującym i psem przewodnikiem.

 

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online.

 

 

Informacje zwrotne  i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt  z Wojciech Gardyga promocja@nielisz.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można składać drogą elektroniczną  na adres sekretariat@nielisz.pl  lub na adres  Gmina Nielisz,  Nielisz 279, 22-413 Nielisz

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top