Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nielisz”

Umowa o dofinansowanie podpisana dnia 24.10.2019 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Całkowita wartość projektu wynosi: 524 165,51 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 378 231,74 zł

Kwota dofinansowania wynosi: 321 496,96 zł

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nielisz. Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Krzak oraz Staw Noakowski. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, przyczyni się do oszczędności energetycznej obiektów poprzez zmniejszenie strat ciepła i zmniejszenie zużycia węgla, jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne). Dzięki dociepleniu ścian zewnętrznych, docieplenie posadzki na gruncie, docieplenie stropu nad piętrem oraz wymianie nieszczelnych drzwi i okien, remoncie kominów pod dachem, zmniejszy się wyciek gazów z procesu spalania do atmosfery, obniżone zostaną koszty za energię elektryczną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektów.


Galeria
strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top