„Rewitalizacja dworu w Stawie Noakowskim”

Dnia 27 września 2019 r.  w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Adam Wal Wójt Gminy Nielisz oraz Skarbnik Gminy Alicja Kozak-Krzyżanowska, podpisali umowę na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja dworku w Stawie Noakowskim".

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 350 676,38 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 3 529 622, 57 zł

Kwota dofinansowania wynosi: 3 000 179,12 zł

Projekt ma na celu wyprowadzenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Nielisz z sytuacji kryzysowej oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych tego obszaru poprzez rewitalizację dworu w Stawie Noakowskim podlegającego ochronie konserwatorskiej. Projekt ukierunkowany jest w szczególności na poprawę jakości korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Nielisz. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku z funkcji byłej szkoły na funkcję usługową oraz wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich dawnego dworu i parku. Możliwa będzie organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów międzypokoleniowych, stwarzających możliwości rozwoju kompetencji społecznych mieszkańców i wykorzystania ich talentów. Projekt stwarza warunki dla aktywności i rekreacji plenerowej mieszkańców. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią mieszkańcy obszaru zdegradowanego oraz osoby biorące udział w organizowanych konferencjach i warsztatach. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom aktywizację i integrację ze społeczeństwem. Realizacja projektu wpłynie na powstanie nowych miejsc pracy (zatrudniony pracownik). Zredukowana zostanie emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (latarnie hybrydowe) oraz zastosowanie oświetlenia LED.


Galeria
strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top