Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Nielisz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nielisz

Ze względu na potrzebę kontynuowania procesu rewitalizacji Gminy Nielisz po 2023 roku oraz uwzględniając ustawę z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji w 2022 roku Gmina Nielisz przystąpiła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a następnie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nielisz na lata 2021-2030 a także rozpoczęła prace nad powołaniem Komitetu Rewitalizacji. Artykuł 7 ustawy o rewitalizacji w następujący sposób definiuje i określa funkcjonowanie Komitetu:

 

 

 

  1. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy zorganami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Dopuszcza się powołanie osobnych Komitetów Rewitalizacji dla wyznaczonych podobszarów rewitalizacji.
  2. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się, uwzględniając funkcję Komitetu, o której mowa w ust. 1, oraz zapewniając wyłanianie przez interesariuszy ich przedstawicieli.
  3. Zasady, o których mowa w ust. 2, określa, w drodze uchwały, rada gminy przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji. Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi. Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
  4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta niezwłocznie po podjęciu przez radę gminy uchwały, o której mowa w ust. 3, powołuje, w drodze zarządzenia, Komitet Rewitalizacji.
  5. W przypadku gdy Komitet Rewitalizacji został powołany przed uchwaleniem gminnego programu rewitalizacji, w programie tym określa się niezbędne zmiany w uchwale, o której mowa w ust. 3, w tym dotyczące powołania Komitetu Rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji objętego tym programem.

​...czytaj dalej, pełny tekst dostępny w dokumencie PDF do pobrania poniżej:

​​Dokumenty do pobrania:

 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top