Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest na terenie Gminy Nielisz pod adresem : Nielisz 37 A ( na placu po SKR w Nieliszu ).

PSZOK świadczy usługi w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 14.00

Szczegółowy sposób świadczenia usług przez PSZOK określa Rada Gminy w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego Nr XXI/147/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Nielisz,  w zamian za uiszczoną opłatę.

W PSZOK mieszkańcy Gminy Nielisz mogą bezpłatnie dostarczyć własnym transportem określone rodzaje odpadów selektywnie zbieranych, powstających w gospodarstwach domowych.

 

PSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ !!!

 

PSZOK przyjmujenastępujące frakcje odpadów pochodzące z gospodarstw domowych i zebrane w sposób selektywny:

-   papier i tektura,

-   metale,

-   tworzywa sztuczne,

-   szkło,

-   opakowania wielomateriałowe,

-  odpady niebezpieczne,

-przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady niekfalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia  monitoringu poziomu substancji

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

- zużyte bateriei akumulatory,

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-  meble i inne odpady wielkogabarytowe (do 200 kg rocznie od gospodarstwa domowego),

-zużyte opony ( 4 szt rocznie od gospodarstwa domowego ) ,

-odpady budowlane i rozbiórkowe ( do 1000 kg rocznie od gospodarstwa domowego ),

-odpadów tekstyliów i odzieży.

PSZOK nie przyjmuje:

 • zmieszanych odpadów komunalnych !!!
 • żużlu
 • materiałów zawierających azbest (np. eternit), papę, smołę, asfalt,
 • szyb samochodowych,
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • substancji niebezpiecznych, odpadów radioaktywnych,
 • opon ciągnikowych oraz pochodzących od maszyn budowlanych,
 • części samochodowych,
 • odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji z uwagi na brak opakowań bądź etykiet,
 • odpadów w opakowaniach uszkodzonych, których zawartość może wydostać się na zewnątrz,
 • innych odpadów, wskazujących na to, że nie powstały w gospodarstwach domowych lub w podmiotach prowadzących działalność,
 • odpadów remontowo – budowlanych, jeżeli remont był wykonywany przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą – „firmę”. W takich przypadkach „firma” – wykonawca remontu staje się właścicielem odpadów i na nim spoczywa obowiązek ich zagospodarowania !!!

PROCEDURA PRZYJĘCIA ODPADÓW DO PSZOK

 1. Uzgodnienie telefoniczne lub osobiste z pracownikiem Urzędu Gminy przez Dostarczającego terminu i  rodzaju dostarczanych odpadów i adresu wytworzenia.
 2. Weryfikacja przez Pracownika PSZOK rodzaju dostarczonych odpadów.
 3. Rozładunek przez Dostarczającego poszczególnych rodzajów odpadów oraz umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach lub/i urządzeniach według opisu i wskazówek pracownika PSZOK i pod jego nadzorem.
 4. Dokonanie wpisu przez Pracownika PSZOK do ewidencji dostarczonych odpadów (rodzaj odpadu, waga, adres jego wytworzenia).
 5. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów do PSZOK Dostarczający zobowiązany jest od razu usunąć przywiezione odpady i zagospodarować je w sposób zgodny z przepisami prawa.

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy:

 1. Dostarczone odpady pochodzą spoza gminy Nielisz.
 2. Dostarczone odpady są niezgodne z kategorią odpadów przyjmowanych przez PSZOK.
 3. Dostarczono odpady nieposegregowane.
 4. Ilość i/lub rodzaj odpadów wskazują, iż mogą one pochodzić z działalności gospodarczej.
 5. Dostarczający odpady odmówił samodzielnego wyładunku i umieszczenia odpadów w odpowiednich urządzeniach lub pojemnikach.
 6. Nie ma możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.
 7. Przyjęcie odpadów może zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi lub jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

 

 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top