Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Gmina Nielisz przystąpiła do realizacji Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+””  

 

Projekt jest finansowany ze środków z budżetu państwa.

 

 

Wartość otrzymanego dofinansowania na realizację Programu wynosi: 18 000,00 zł.

 

Całkowita wartość: 144 000,00 zł.

 

Termin realizacji: do 31 grudnia 2023 r.

 

Projekt skierowany jest do 15 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Nielisz, będących uczestnikami Dziennego Domu „Senior+. W grupie docelowej znajdują się osoby starsze w tym:

  1. Schorowane, samotne, dotknięte ograniczeniami wynikającymi z wieku (niedołężność), doświadczające poczucie osamotnienia i bezradności;
  2. Osoby wycofane z życia rodzinnego i społecznego, zamknięte w sobie , w domu.
  3. Seniorzy potrzebujący wsparcia psychicznego i fizycznego w postaci pomocy w wykonywaniu codziennych czynności, jak też bodźca, który pobudzi ich do aktywności.

 

Głównym celem Programu jest: zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

 

W trakcie realizacji programu beneficjenci będą mogli korzystać z:

- zajęć edukacyjnych oraz kulturalno-oświatowych

- zajęć aktywizujących społecznie

- zajęć z aktywności ruchowej oraz sportowo-rekreacyjnej

- warsztatów terapii zajęciowej

- zajęciach wokalnych

 

 Efektem realizacji projektu będzie: 

- zmniejszenie wykluczenia społecznego osób starszych,

- przełamanie poczucia bezradności osób starszych,

- wzrost poczucia własnej wartości osób starszych,

- zwiększenie zaangażowania ludzi starszych do wykonywania czynności,

- zwiększenie motywacji seniorów i aktywności społeczno-kulturalnej,

- zwiększenie wiedzy na temat praw i obowiązków seniorów,

- zwiększenie zaradności w sprawach codziennych,

- poprawa sprawności motoryczno-ruchowej w wyniku rehabilitacji.

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top