OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIELISZ o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Nielisz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY NIELISZ

o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Nielisz

Na podstawie uchwały  Nr LI/391/2024 Rady Gminy Nielisz z dnia 2 lutego 2024r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nielisz dla potrzeb przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, informuję, że w dniach od 09.02.2024r do dnia 23.02.2024 r. przyjmowane będą zgłoszenia na kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Nielisz.

 

Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentuje wszystkich interesariuszy rewitalizacji,  opiniuje GPR na etapie opracowania, a następnie jego wdrażania, monitorowania i ewaluacji oraz podejmuje inicjatywy związane z rewitalizacją
w Gminie Nielisz.

 

W skład Komitetu wchodzi od 6 do 16 członków, a w tym:

  1. do 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
  2. do 2 mieszkańców Gminy innych niż wymienieni w pkt. 1 lit. a,
  3. do 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą
  4. do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
  5. do 2 Radnych Rady Gminy,
  6. do 4 przedstawicieli organów władzy publicznej oraz innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa, wskazanych przez jednostki uprawnione do reprezentowania tych organów i podmiotów.

 

Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Komitetu.

 

 

Formularze zgłoszeń kandydatów są dostępne:

  1. a)      w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://ugnielisz.bip.lubelskie.pl
  2. b)      na stronie internetowej gminy nielisz.pl
  3. c)      w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Nielisz,

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy składać do dnia 23.02.2024r.:

  1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nielisz.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz
  3. osobiście w Urzędzie Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz, pokój nr. 16, w godzinach od 7:00 do 15:00

Dokumenty do pobrania:

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top