Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

             Wójt Gminy Nielisz, informuje, że od dnia 1 czerwca 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Nielisz w 2023 roku.

 

Wysokość dotacji wynosi do 10 000,00 zł.

 

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Nielisz w terminie od
1 czerwca 2023 r. do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na dotację, przy czym termin wykorzystania i rozliczenia dotacji mija
30 listopada 2023r.

Wszystkie dokumenty (regulamin wraz z załącznikami) związane z udzielaniem dotacji dostępne są na stronie internetowej www.nielisz.pl w zakładce Ogłoszenia informacje oraz w Urzędzie Gminy Nielisz (pok. nr 16).

 

Należy pamiętać !!!

 

Z wnioskiem o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy obowiązkowo złożyć:

 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela            nieruchomości,        a          gdy     nieruchomość       stanowi współwłasność, należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli).

 

Jednocześnie informuję, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia prac budowlanych, zgłoszenia wodnoprawnego, a w niektórych przypadkach uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę
a także zgłoszenia prowadzenia działań Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są Państwo dostarczyć wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji.


Gdzie należy zgłaszać prace budowlane lub uzyskać pozwolenie na budowę oraz dokonywać zgłoszenia wodnoprawnego, pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia prowadzenia działa?

 

 • Zgłoszenia prac budowlanych oraz pozwolenie na budowę:

Starostwo Powiatowe w Zamościu,

Wydział Architektury i Budownictwa

 1. Przemysłowa 4,

 

 • Zgłoszenia wodnoprawne, pozwolenia:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Zarząd Zlewni w Zamościu

 1. Młyńska 27,

 

 • Zgłoszenia prowadzenia działań na obszarze NATURA 2000:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu

 1. Partyzantów 3

 

Dokumenty do pobrania:

Nazwa dokumentu    PDF Word
 • Załącznik do uchwały Regulamin oczyszczalnie ścieków
Pobierz -
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu_Wniosek o dotację
Pobierz Pobierz
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu _Wniosek_o_wypate
Pobierz Pobierz
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu _Zgłoszenie eksploatacji
Pobierz Pobierz
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu _Rozliczenie dotacji
Pobierz Pobierz
 • Uchwała i załączniki
Pobierz -
strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top