OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Nielisz
obwieszcza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Nielisz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nielisz.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nielisz.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nielisz. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami ustawy o  rewitalizacji, na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nielisz na lata 2021-2030.

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 07.09.2022 r. do dnia 07.10.2022 r. w formie:

 • Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy.

Formularz zgłaszania uwag dostępny będzie od dnia 07.09.2022 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nielisz pod adresem internetowym https://ugnielisz.bip.lubelskie.pl
 2. na stronie Gminy Nielisz pod adresem internetowym nielisz.pl
 3. w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Nielisz,
 4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 • Zbierania uwag ustnych.

Zbieranie uwag ustnych będzie możliwe od dnia 07.09.2022 r. do dnia 07.10.2022 r.

 1. w Urzędzie Gminy Nielisz pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu,
 2. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 • Ankiety w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ankieta dostępna będzie od dnia 07.09.2022 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nielisz pod adresem internetowym https://ugnielisz.bip.lubelskie.pl
 2. na stronie Gminy Nielisz pod adresem internetowym nielisz.pl
 3. w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Nielisz,
 4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 • Otwartego spotkania konsultacyjnego ekspertów z mieszkańcami Gminy Nielisz umożliwiającego prezentację głównych założeń i propozycji do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zgłaszanie uwag, opinii i propozycji.

 

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Sali narad budynku Urzędu Gminy Nielisz w dniu 16.09.2022 r. w godzinach 10.00-12.00

 

Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępny będzie od dnia 30.08.2022 roku:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nielisz pod adresem internetowym https://ugnielisz.bip.lubelskie.pl
 2. na stronie Gminy Nielisz pod adresem internetowym nielisz.pl
 3. w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Nielisz,
 4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.

 

Wypełnione formularze zgłaszania uwag i ankiety konsultacyjne można przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@nielisz.pl (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna” lub „Formularz zgłaszania uwag"),
 2. drogą korespondencyjną na adres:

Urząd Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz

 1. w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 16.09.2022 r.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania otwartego),
 • złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 07.09.2022 r. albo po dniu 07.10.2022 r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top