Modernizacja i przebudowa dróg Gminy Nielisz w sołectwach Nielisz, Nawóz, Staw Noakowski, Ujazdów i Średnie Duże

Zakres robót obejmuje budowę dróg Gminy Nielisz o łącznej długości ok. 5,5 km.

Projekt obejmuje: 1. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 116183L w miejscowości Nielisz,

 1. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 116179L w miejscowości Nielisz,
 2. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 116181L w miejscowości Nielisz
 3. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 116178L w miejscowości Nielisz;
 4. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 110166L w miejscowości Ujazdów
 5. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 110175L w miejscowości Ujazdów
 6. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 110167L w miejscowości Ujazdów
 7. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 116629L w miejscowości Staw Noakowski
 8. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 110166L w

miejscowości Średnie Duże

 1. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 116242L w miejscowości Nawóz
 2. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi gminnej nr 110180L w miejscowości Wólka Złojecka
 3. Wykonanie projektu oraz modernizację i przebudowę drogi wewnętrznej – część działki nr 144 w miejscowości Staw Noakowski wraz z przekształceniem jej w drogę gminną

Realizacja przedmiotowego zakresu prac przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkańców do dużych ośrodków życia społeczno-gospodarczego jak Zamość, Krasnystawczy Lublin. Ponadto przebudowywane drogi są istotnym elementem w sieci dróg

na terenie Gminy Nielisz tworząc z innymi drogami system komunikacyjny. W chwili obecnej stan techniczny tych dróg można zakwalifikować jako zły i pomimo prowadzonych zabiegów

utrzymaniowych, niekorzystnie wpływa na spójność i funkcjonalność sieci dróg publicznych. Poprawa parametrów technicznych drogi, poprawi komfort użytkowania oraz pozwoli na skuteczne odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni. Realizacja przedsięwzięcia zwiększy dostępność do terenów użytkowanych rolniczo, a także do zlokalizowanych przy drodze gminnej podmiotów gospodarczych. Dobra infrastruktura drogowa ma istotne znaczenie dla mieszkańców oraz przedsiębiorców w pozyskiwaniu nowych usługobiorców, a producentom rolnym pozwala na intensyfikację produkcji rolnej. Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych korzystających z drogi oraz ograniczy liczbę wypadków drogowych również z udziałem pieszych. Poprawi się bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły. Budowa i przebudowa ww. dróg wpłynie również na bezpieczeństwo zdrowotne i przeciwpożarowe mieszkańców – straż pożarna, pogotowie ratunkowe oraz inne służby ratownicze będą miały swobodny dojazd do miejsca

zagrożenia.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 8.421.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 421.050,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 7.999.950,00

 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top