Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nielisz na lata 2024-2030

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Nielisz powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nielisz na lata 2024-2030.

 

Na podstawie art. 6 oraz 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r poz. 28, 1688), Wójt Gminy Nielisz ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nielisz na lata 2024-2030. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu GPR.

Termin konsultacji: od 24.01.2024r. do 27.02.2024 r. 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. formularz uwag w postaci papierowej lub elektronicznej:

Uwagi i opinie można składać:

 1. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nielisz.pl
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz
 3. osobiście w Urzędzie Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz, pokój nr 16, w godzinach 700-1500
 4. osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.
 1. zbieranie uwag ustnych:
 1. przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu; Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 84 631 27 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500
 2. przekazanych osobiście w Urzędzie Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz, pokój nr 16, w godzinach 700-1500
 3. osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.
 1. spotkanie konsultacyjne zaplanowane w dniu 9.02.2024r. w godz. 1000 - 1200 w Urzędzie Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz, Sala Narad

 

 

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://ugnielisz.bip.lubelskie.pl 
 • na stronie internetowej gminy www.nielisz.pl
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Nielisz
 • na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie gminy
 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 27.02.2024 r.

 

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Nielisz

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Nielisz, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępniona w siedzibie Urzędu.

 

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający wykaz zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich.

 

Dokumenty do pobrania:

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top