INFORMACJA W SPRAWIE ULGI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY

 Gmina Nielisz uchwałą Rady Gminy Nielisz  Nr XLVIII/359/2023 z dnia 29 września 2023 r. wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Od 1 stycznia 2024 r. istnieje możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 0,50 zł miesięcznie od każdej osoby w przypadku wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub 1,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego w przypadku wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Aby skorzystać z ulgi należy:

 • posiadać kompostownik przydomowy i kompostować w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi. 

 

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Nielisz, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

 

Jednocześnie informujemy, że od właściciela nieruchomości, który korzysta ze zniżki nie będą odbierane bioodpady (odpady kuchenne oraz odpady z ogrodu jak liście, trawa, drobne gałęzie) wystawiane przed nieruchomością.

Odpady te nie będą również przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Nieliszu 37 A.

 

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika, w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji.

 

Wymagania dotyczące prawidłowego kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych określa uchwała nr XLVIII/358/2023 Rady Gminy Nielisz z dnia 29 września 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nielisz.

 

Odpady, które można przeznaczyć na kompost:

 • skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, liście drzew i krzewów, chwasty pozbawione nasion, spadłe owoce,
 • resztki jedzenia, odpady spożywcze – kuchenne, obierki owoców i warzyw                           ( z wyjątkiem cytrusów ),
 • fusy po herbacie i kawie ( razem z filtrami ),zużyte torebki z herbatą,
 • skorupki jaj,
 • popiół drzewny,
 • słoma, trociny i kora drzew.

 

Odpady, których nie można przeznaczyć na kompost:

 • kości, mięso, gotowane warzywa, zepsuta żywność,
 • płynne resztki jedzenia,
 • resztki roślinne porażone chorobami,
 • popiół węglowy, oraz grube gałęzie.

 

Funkcjonowanie przydomowych kompostowników w gminie Nielisz przyczyni się do osiągnięcia przez gminę ustawowych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

W związku z  powyższym zachęcamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają taką możliwość, do założenia przydomowego kompostownika. Kompostowanie bioodpadów ma bardzo wiele zalet, a najważniejszą jest to, że kompost to naturalny nawóz, który jest źródłem cennych pierwiastków, substancji oraz próchnicy. Nadaje się do nawożenia wszystkich gatunków i odmian roślin, ogranicza wykorzystanie do tego celu środków chemicznych.

 

Dokument w wersji PDF:

 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top