Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XV/99/2019 Rady Gminy Nielisz z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 211 )

Urząd Gminy Nielisz zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lutego 2020 roku

 

Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od 1 lutego 2020 r. w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów wynosi:

20 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

40 zł od osoby miesięcznie w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

50 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie, w którym zamieszkuje trzy lub więcej osób - w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

100 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie, w którym zamieszkuje trzy lub więcej osób - w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach :

1)za I kwartał do 10 marca br.

2)za II kwartał do 10 czerwca br.

3)za III kwartał do 10 września br.

4)za IV kwartał do 10 grudnia br.

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w przypadku zmiany stawki opłaty nie mają obowiązku składania nowych deklaracji !!!

Nowe deklaracje należy złożyć jeśli nastapiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby powinny złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Opłatę należy bez dodatkowego wezwania wnosić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nielisz w Banku Spółdzielczym w Nieliszu nr konta: 22 9628 0007 0000 0013 2000 0480 lub u inkasenta.

 

Bank Spółdzielczy w Nieliszu nie pobiera żadnych opłat od wpłat na rachunki bankowe gminy.

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top