Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom

Projekt realizowany w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0030/16-00 z dnia 26.06.2018r.

Całkowita wartość projektu: 7 190 248,99 zł

Wysokość wydatków kwalifikowalnych dla Gminy Nielisz: 1 136 960,13 zł,

Kwota dofinansowania dla Gminy Nielisz: 966 416,11 zł

 

Jest to projekt partnerski 8 Gmin z terenu województwa lubelskiego, tj. Gmina Nielisz, Gmina Szczebrzeszyn, Gmina Łabunie, Gmina Zwierzyniec, Gmina Serniki, Gmina Krasnobród, Gmina Michów, Gmina Chodel. Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych w gminach Woj. Lubelskiego, których Liderem jest Gmina Nielisz oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e - usług. Zwiększy się dostępność oraz funkcjonalność e-usług, wprowadzenie nowych oraz zwiększenie poziomu dojrzałości dla mieszkańców gmin a także przedsiębiorców. Przewidziano także zakup sprzętu i oprogramowania dla urzędów, co pozwoli usprawnić pracę oraz zapewni bezpieczeństwo danych w postaci cyfrowej. Powstaną nowe e-usługi, nowe systemy teleinformatyczne, a co za tym idzie zwiększy się liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych. Zadania przewidziane do realizacji to m. innymi - zakup serwerów, komputerów, opracowanie i wdrożenie nowych e - usług, szkolenia pracowników, zarządzanie projektem, promocja projektu. Efektem zmian ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu do informacji publicznej i korzystania z niej, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ich dostępności dla zainteresowanych podmiotów, jak również przyśpieszenie realizacji czynności w ramach prowadzonych postępowań, zaoszczędzenie czasu wcześniej poświęcanego na osobiste stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe dla obywatela, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.

 

Rozwój kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej w Gminie Nielisz

 

Projekt grantowy realizowany w ramach projektu „W sieci bez barier” w ramach Działania 3.1. Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Wartość projektu: 100 140,00 zł

Wartość dofinansowania: 100 140,00 zł

Umowa nr UoD-3.1/II-2018/14-00 z dnia 17.12.2018r.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności korzystania z internetu wśród mieszkańców powyżej 25 roku życia zamieszkujących na terenie Gminy Nielisz, którzy nie posiadają kompetencji cyfrowych lub chcą rozwinąć posiadane kompetencje. Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla 180 osób, mieszkańców gminy z różnych obszarów tematycznych. W ramach projektu zakupiony został niezbędny sprzęt do przeprowadzania zajęć, zakupione zostały materiały szkoleniowe. Uczestniczy szkoleń mają zapewniony serwis kawowy podczas szkolenia oraz niezbędne materiały.

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top