Cyfrowy urząd przyjazny mieszkańcom

Projekt realizowany w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0030/16-00 z dnia 26.06.2018r.

Całkowita wartość projektu: 7 190 248,99 zł

Wysokość wydatków kwalifikowalnych dla Gminy Nielisz: 1 136 960,13 zł,

Kwota dofinansowania dla Gminy Nielisz: 966 416,11 zł

 

Jest to projekt partnerski 8 Gmin z terenu województwa lubelskiego, tj. Gmina Nielisz, Gmina Szczebrzeszyn, Gmina Łabunie, Gmina Zwierzyniec, Gmina Serniki, Gmina Krasnobród, Gmina Michów, Gmina Chodel. Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych w gminach Woj. Lubelskiego, których Liderem jest Gmina Nielisz oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e - usług. Zwiększy się dostępność oraz funkcjonalność e-usług, wprowadzenie nowych oraz zwiększenie poziomu dojrzałości dla mieszkańców gmin a także przedsiębiorców. Przewidziano także zakup sprzętu i oprogramowania dla urzędów, co pozwoli usprawnić pracę oraz zapewni bezpieczeństwo danych w postaci cyfrowej. Powstaną nowe e-usługi, nowe systemy teleinformatyczne, a co za tym idzie zwiększy się liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych. Zadania przewidziane do realizacji to m. innymi - zakup serwerów, komputerów, opracowanie i wdrożenie nowych e - usług, szkolenia pracowników, zarządzanie projektem, promocja projektu. Efektem zmian ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu do informacji publicznej i korzystania z niej, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ich dostępności dla zainteresowanych podmiotów, jak również przyśpieszenie realizacji czynności w ramach prowadzonych postępowań, zaoszczędzenie czasu wcześniej poświęcanego na osobiste stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe dla obywatela, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.

 

 

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top