Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą w miejscowości Staw Noakowski

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania: 51 000,00 zł

Celem operacji jest utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji oraz prowadzenia profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Nielisz.                                                                                                                                                                                                                              

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącej tężni solankowej terenowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i częściowym zagospodarowaniem terenu tj. miejscu lokalizacji projektowanej tężni na działce nr ewid. 341. w obrębie Staw Noakowski, gmina Nielisz. W ramach inwestycji zaplanowano budowę tężni wraz z instalacją sanitarną i elektryczną oraz urządzenia małej architektury tj. ławki 3 szt., kosze 3 szt., lampki oświetleniowe,. utwardzenie terenu pod tężnię oraz utwardzenie dojścia do tężni. Tężnia solankowa jest obiektem przeznaczonym do naturalnego wytwarzania "mgły wodnej" z roztworu solanki zawierającego naturalne związki soli. W celu uzyskania zamierzonego efektu, tarnina stanowiąca wypełnienie konstrukcji drewnianej tężni oblewana będzie wodą solankową tłoczoną przez agregat pompowy, zainstalowany w komorze technicznej tężni. Technologia tężni oparta będzie o medium solankowe, krążące w obiegu zamkniętym pomiędzy monolityczną wanna solankową, agregatem pompowym oraz systemem koryt rozmieszczonych na górnym poziomie bezpośrednio nad ścianą z tarniny. Z koryt poprzez drewniane zawory solanka zostanie skierowana do rynien solankowych celem równomiernego nawadniania słupa tarniny. Spływ wody solankowej po gałązkach tarniny odbywać się będzie grawitacyjnie. Rozpylona solanka na skutek nasłonecznienia i działania wiatru tworzyć będzie unoszące się aerozole. Wokół tężni wytworzy się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorem. 


Galeria
strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top