Aktualizacja ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy Nielisz prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dlatego każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Nielisz wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji w terminie do 30.04.2023r.

Właściciele nieruchomości , którzy  już  zgłosili zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalne  do ewidencji,  nie muszą dokonywać tego ponownie chyba że zmienił się  stan  prawny nieruchomości albo zainstalowano  nowy zbiornik bądź przydomową oczyszczalnię ścieków .  

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy w Nieliszu, a także na stronie internetowej  www.nielisz.pl w zakładce ; Dokumenty do pobrania . Wypełnione i podpisane zgłoszenia  należy składać w Urzędzie Gminy Nielisz,  elektronicznie na adres: sekretariat@nielisz.pl za pośrednictwem poczty (Urząd Gminy Nielisz , Nielisz 279, 22-413 Nielisz).

Jednocześnie przypomina się , że zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

Dokumenty do pobrania:

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top