Strategia rozwoju

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nielisz,
 
Strategia Rozwoju Gminy Nielisz jest podstawowym dokumentem planistycznym wskazującym główne cele dalszego rozwoju gminy na lata 2015 – 2020 i określającym sposób osiągnięcia tych celów. W tym ujęciu nawiązuje bezpośrednio do strategii z lat 2007 – 2015. Dokument został opracowany w oparciu o materiały z Urzędu Gminy Nielisz, spotkania i konsultacje, dane statystyczne oraz własne analizy.
 
Pierwszym etapem tworzenia strategii rozwoju Gminy Nielisz, była analiza stanu obecnego w podstawowych sferach życia społecznego. Na podstawie analizy udało się wskazać mocne i słabe strony naszej gminy oraz zdefiniowania szans i zagrożeń.   Po przeprowadzeniu analizy wyznaczyliśmy obszary priorytetowe oraz określiliśmy dla nich cele strategiczne i zadania. Istotnym elementem planowania strategicznego były uwagi, sugestie i wskazania które były wyartykułowane podczas spotkań ze społecznością Gminy, za co serdecznie dziękuje.
 
Realizacja strategii będzie miał charakter ciągły, konieczne będzie bieżące monitorowanie oraz ocena planów strategicznych. Pozwoli to na wprowadzanie – w razie potrzeby – korekt i poprawek w zadaniach realizacyjnych. Realizacja wyznaczonych celów pozwoli na efektywne wydatkowanie środków, stworzy odpowiednie warunki do zrównoważonego rozwoju Gminy Nielisz oraz wpłynie na poprawę poziomu życia naszych mieszkańców.
 
Jestem głęboko przekonany, że dzięki inwestycjom, które planujemy zrealizować i działaniom prospołecznym nasza Gmina będzie jeszcze lepszym miejscem do życia dla naszych mieszkańców, miejscem atrakcyjnym dla przedsiębiorców i chętnie odwiedzanym przez turystów.  Dużo rzeczy służących realizacji tych celów zostało wykonanych w latach ubiegłych, dokument niniejszy jest kolejnym z nich. Cele w nim określone są ambitne, ich realizacja nie będzie łatwa, ale wierzę, że wspólną pracą uda nam się je osiągnąć.

Wójt Gminy Nielisz
Adam Wal
 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIV/85/15, Rady Gminy Nielisz, z dnia 30 grudnia 2015r.
STRATEGIA ROZWOJU GMINY NIELISZ NA LATA 2015 - 2020

strona główna
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki.Kliknij tutaj »

Kontakt

Urząd Gminy Nielisz
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
e-mail: sekretariat@nielisz.pl
Tel: 84 631 27 27, 84 631 27 39
Fax: 84 631 27 15

Polub nas

Projekt i wykonanie : Freeline.
2019 © Gmina Nielisz
Scroll top