WURUNKI WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Rozkład jazdy autobusów

nielisz1

Czyste powietrze

czyste

Linki Gminy Nielisz

ldg
 
logo

Delta Nielisz
deltaMultimedialna Polska
Zrównoważony rozwój

Turystyka:
logo kwaterodwacow

Pałac w Ruskich Piaskach
palac m


Telewizja Nielisz:
tv

Weterynaria:
weterynaria


bpgm

 

Parafia Złojec:
zlojeckosciol

nieczystosci
Na prowadzenie przez Przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia .

Zezwolenie , o którym mowa udziela w drodze decyzji Wójt Gminy .

 

 

Rada Gminy określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w tym opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań .

1. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt może ;

a/. wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie , jednak nie krótszym niż 14 dni brakującej dokumentacji poświadczającej , że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa , wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem .

b/. Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów o podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia , czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej

wnioskiem .

2. Zezwolenie wydaje się na czas nie dłuższy niż 10 lat .

3. Kto prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bez wymagane zezwolenia - podlega karze aresztu lub grzywny .

 

 

Wymagane dokumenty :

 

 1. Wypełniony formularz wniosku . WNIOSEK DO POBRANIA TUTAJ

 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

 4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej / 107 zł/

 5. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. Nr 193, poz.1617)

 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca garażowania ww pojazdów - baza transportowa

 7. kserokopia aktualnego wypisu KRS, aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej itp.

   

  DOKUMENTY:

  >> Wniosek o wydanie zezwolenia <<

  >> Wykaz przedsiębiorców którzy uzyskali zewolenie na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - na terenie gminy Nielisz  <<

GMINA NIELISZ folder informacyjny

Information about the

Nielisz commune

folderm

Gminna Ewidencja Zabytków

zabytki

Kamery

kamObraz na żywo z kamery w Nieliszu.
serwiskapieliskowy
Zrównoważony rozwój

mikroporady

spacer1

moczydło

WOPR logo

W O P R

Zamość

 

 

msspotrs

 

baner2m

 

komunikaty

yacht

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego nielisz.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

3. W ramach serwisu internetowego nielisz.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym nielisz.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?